Algemene Voorwaarden

Op al onze producten en diensten gelden onze Algemene Voorwaarden. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.
1. Huurprijs

Betaling van de overeengekomen huurprijs (hierna: “Huurprijs”), zoals deze vermeld wordt in de reserveringsbevestiging, geschiedt in twee termijnen. De eerste termijn bedraagt 40% van de Huurprijs en dient binnen twee weken na ontvangst van de bevestiging van de reservering en deze algemene voorwaarden voldaan te worden. De tweede termijn bedraagt de resterende 60% en dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode door Anna-Rosa Società Semplice Agricola di Koop Antoinette Maria Christina e C., hierna te noemen ‘Agriturismo Anna-Rosa’, ontvangen te zijn. De termijnen dienen te worden betaald door overboeking van het verschuldigde bedrag op bankrekening IT69 L063 7071 10400 001 000 5720 t.n.v. Agriturismo Anna-Rosa Societa. Bij onvolledige of niet tijdige betaling heeft Agriturismo Anna-Rosa het recht de reservering zonder restitutie van eventueel reeds betaalde bedragen te annuleren.

2. Aanvullende kosten

De Huurprijs is exclusief eventuele verwarmingskosten. Deze kosten dienen ter plekke contant afgerekend te worden. Voorts is niet in de huurprijs inbegrepen de wisseling van bedlinnen, welke op verzoek en tegen betaling wordt uitgevoerd. De prijzen van deze wisseling staan op de website vermeld. Tevens is tegen betaling het babypakket (€ 20,-) te huur alsmede een strandhanddoek (€ 10,-).

3. Inbegrepen kosten

De Huurprijs is inclusief de verplichte eindschoonmaak, het handdoekenpakket (p.p. bestaande uit 1 grote, 2 middelgrote handdoeken en 2 gastendoekjes), keukenhanddoeken en bedlinnen. De Huurprijs is inclusief de toeristenbelasting.

Wisselen van het handdoekenpakket bij een verblijf vanaf 7 dagen of langer 1 maal per week p.p.

4. Annulering door de huurder

Elke annulering moet schriftelijk aan Agriturismo Anna-Rosa worden gemeld. Bij annulering van de zijde van de huurder tot tien weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode is de huurder aan Agriturismo Anna-Rosa 40% van de Huurprijs verschuldigd. Bij annulering tussen tien tot zes weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode  is huurder 60% van de Huurprijs verschuldigd. Bij annulering korter dan zes weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode is de huurder gehouden de volledige Huurprijs te voldoen.

5. Annulering door Agriturismo Anna-Rosa

Indien Agriturismo Anna-Rosa door onvoorziene omstandigheden danwel door overmacht genoodzaakt is de overeengekomen huurperiode te annuleren, zal de huurder hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte worden gebracht en zal restitutie van de (aan)betaling plaatsvinden.

6. Annuleren door corona.

Door corona kun je als je reist en geen risico wilt lopen, niet zonder goede reis/annuleringsverzekering.
Inmiddels zijn er verzekeringsmaatschappijen die corona gerelateerde gebeurtenissen weer verzekeren ongeacht het reisadvies.

Wilt u dus geen risico lopen bij oranje of rood negatief reisadvies voor Italië dan raden wij aan een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Kijk nog even goed naar de voorwaarden van uw huidige doorlopende reisverzekering. Biedt deze geen dekking sluit dan een extra annuleringsverzekering af. Dit kan al voor €85,00 per jaar. (BV bij de ANWB, die coronagerelateerde gebeurtenissen sinds september 2021 weer verzekert.)

Indien annuleren noodzakelijk is, ontvangt u van ons een annuleringsfactuur, deze kunt u vervolgens indienen bij  uw verzekeringsmaatschappij. Op deze manier verliezen wij ook geen inkomsten bij code oranje of rood. Voor code geel of groen gelden onze standaard annuleringsvoorwaarden.

7. Capaciteit

Het is niet toegestaan het overeengekomen aantal personen dat verblijft in het appartement te overschrijden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van Agriturismo Anna-Rosa.

8. Huisdieren

Huisdieren zijn in de appartementen niet toegestaan.

9. Roken

Roken in de appartementen is niet toegestaan.

10. Schade
  1. Agriturismo Anna-Rosa is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de huurder tijdens zijn verblijf bij Agriturismo Anna-Rosa en/of als gevolg van (het gebruik van) de bij Agriturismo Anna-Rosa aanwezige voorzieningen, waaronder het zwembad en de speeltoestellen, behoudens opzet en grove schuld van Agriturismo Anna-Rosa.
  2. De huurder is aansprakelijk voor alle eventuele door de huurder veroorzaakte schade in het gehuurde of elders op het terrein van Agriturismo Anna-Rosa.
11. Oplevering

Bij afloop van de overeengekomen huurperiode dient de huurder het appartement netjes en bezemschoon achter te laten.

12. Borg

Agriturismo Anna-Rosa heeft het recht bij aanvang van de huurperiode een borg van maximaal €200,- van de huurder te verlangen. Deze borg wordt bij het einde van de huurperiode gerestitueerd, na aftrek van eventueel door de huurder gemaakte kosten.

13. Garantie

Agriturismo Anna-Rosa garandeert de juistheid van de op haar website vermelde omschrijving van de appartementen en faciliteiten bij Agriturismo Anna-Rosa.

14. Recht- en forumkeuze

Op de huurovereenkomst tussen de huurder en Agriturismo Anna-Rosa is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, Nederland.

15. Aanvaarding

De overeenkomst komt tot stand door de akkoordverklaring per email van de huurder in reactie op de door Agriturismo Anna-Rosa per email aan de huurder toegezonden reserveringsbevestiging, waarmee de huurder zich tevens akkoord verklaart met de inhoud van de reserveringsbevestiging en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst.