Boederij aquarell kunstenaar Tosacana piaggio agriturismo
Activiteiten

Neem een stukje Toscaanse kunst mee naar huis

Kunstwerken bij Agriturismo Anna-Rosa

Kunstenares Vanessa Gai, heeft prachtige aquarellen gemaakt speciaal voor Agriturismo Anna-Rosa. Deze unieke stukken, geïnspireerd door de mooie plekjes, natuur en het omliggende landschap, zijn te koop voor onze gasten. Onze gasten kunnen zo een herinnering aan hun verblijf mee naar huis nemen in de vorm van een kunstwerk van Vanessa Gai.

Duurzaam toerisme en ontwikkelen locale cultuur

Door een kunstwerk te kopen, steun je een lokale artiest en draag je bij aan de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen / Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld in 2015 door de VN. Van de 17 doelstellingen verwijzen de doelen 8.9 en 12.b naar de noodzaak om beleid te bedenken en uit te voeren om duurzaam toerisme te bevorderen, ook door middel van lokale cultuur en producten te ontwikkelen. Elk kunstwerk is uniek en is een blijvende herinnering aan je tijd in Toscane. Alle werken zijn uniek en voorzien van certificaat.

Lees onder de foto’s de bio van Vanessa Gai.

© Vanessa Gai kunstenares – Instagram | Instagram | Facebook
© Claudio Chesi fotograaf – Instagram

Prijzen: Klein: Opere piccole ( 20x20ca.) € 70  Medium: Opere medie ( 20×24 ca .) € 80 Groot: Opere grandi(25x30ca.) € 110

Bio Vanessa Gai

Vanessa Gai, schilderes en illustratrice, werd geboren in Empoli, waar ze woont en haar kunstatelier heeft. Na haar afstuderen aan het Istituto Magistrale heeft ze uitgebreide ervaring opgedaan door training en samenwerking in een privé-schilderstudio in Empoli. Haar vermogen om kopieën van werken en schilderijen in opdracht te maken, biedt haar de mogelijkheid om elke techniek en stijl grondig te bestuderen. Ze studeerde digitale illustratie aan de Nemo Academy en behaalde haar driejarige diploma in 2013. Ze vervolgde haar opleiding aan de Ars in Fabula school voor illustratie in Macerata met een Master in Redactionele Illustratie in 2017. Momenteel volgt ze lessen bij Martenot Art Plastiques in Florence.

Als experimenteel kunstenaar varieert ze tussen het figuratieve, het informele en het abstracte. Gefascineerd door de natuur en haar veranderingen, haalt ze inspiratie uit wat ze observeert en brengt ze haar emoties en persoonlijke gedachten over op papier, doek of andere minder conventionele media. Haar favoriete schildertechniek is aquarel, hoewel olieverfschilderen haar eerste liefde blijft. In grafische technieken gaat haar grootste interesse uit naar houtskool, droog pastel en kleurpotloden. Een aforisme van Vanessa, dat ze vaak gebruikt als motiverende mantra, is: “Alles is mogelijk,” wat ook een van haar favoriete kunstwerken is geworden.

Bio in het Italiaans

Vanessa Gai , pittrice e illustratrice è nata a Empoli dove vive e dove ha sede il suo atelier d’arte .Dopo il diploma di Istituto Magistrale , ha una lunga esperienza di formazione e collaborazione lavorativa in uno studio privato di pittura di Empoli. La possibilità di eseguire copie d’autore e quadri su commissione le da l’opportunità di studiare approfonditamente qualsiasi tipo di tecnica e stile. Studia illustrazione digitale all’Accademia Nemo conseguendo il diploma triennale nel 2013 ; prosegue la sua formazione alla scuola di illustrazione Ars in Fabula di Macerata con un Master di illustrazione editoriale nel 2017.Attualmente frequenta la Martenot Art Plastiques di Firenze. Artista sperimentatrice, spazia tra il figurativo , l’informale e l’astratto. Affascinata dalla natura e dai suoi naturali cambiamenti , trae ispirazione da ciò che osserva trasferendo sulla carta, sulla tela o altri supporti meno convenzionali, le proprie emozioni e il proprio personale pensiero. Fra le tecniche pittoriche preferite primeggia l’acquerello,anche se la pittura a olio rimane il primo amore. Nelle tecniche grafiche l’interesse maggiore è verso il carboncino, pastello secco e matite colorate . Una aforisma di Vanessa, che spesso usa come suo mantra motivazionale è : “Tutto è possibile ” che è diventata anche una delle sue opere d’arte preferite.

Bio in English

Vanessa Gai, painter and illustrator, was born in Empoli where she lives and where her art atelier is based.After graduating from Istituto Magistrale, she has a long experience of training and working collaboration in a private painting studio in Empoli. The ability to make copies of authors and paintings on commission gives her the opportunity to study in depth any type of technique and style. She studied digital illustration at the Nemo Academy earning his three-year degree in 2013; she continued his training at the Ars in Fabula school of illustration in Macerata with a Master of Editorial Illustration in 2017. She is currently attending Martenot Art Plastiques in Florence. Experimental artist, it ranges between the figurative, the informal and the abstract. Fascinated by nature and its natural changes, she draws inspiration from what she observes by transferring her emotions and personal thought to paper, canvas or other less conventional media. Among the preferred painting techniques, the watercolor stands out, although oil painting remains the first love. In graphic techniques, the greatest interest is in charcoal, dry pastel and colored pencils. An aphorism from Vanessa, who she often uses as her motivational mantra is: “Everything is possible” which has also become one of her favorite works of art.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *